Vanhempainyhdistys

Kankaan koululla toimii vanhempainyhdistys, jonka toimintaan kaikki perheet ovat tervetulleita. Vanhempainyhdistyksen järjestämät tapahtumat suunnitellaan yhdessä koulun henkilökunnan kanssa lukuvuosittain. Vanhempainyhdistyksen tavoitteena on kerätä varoja kouluvuoden aikana lapsille järjestettävään toimintaan, jolla saadaan vaihtelua koulun arkityöhön. Yhdistystoiminnasta tiedotetaan Wilman ja koulun kotisivujen kautta.

puheenjohtaja Heidi Pakka
sihteeri Anna-Leena Kuntola
rahastonhoitaja Leena Viitaharju
opettajien edustaja lukuvuonna 2016-2017 Heidi-Marja Hannuksela