Oppilashuoltotyö

Oppilashuollolla tarkoitetaan oppilaan oppimisen, psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa.

Oppilashuoltoryhmän kokoontumisia on kolmenlaisia:

1. Yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä, jossa keskustellaan yhdessä koulun hyvinvoinnin ja turvallisuuden edistämiseen liittyvistä asioista sekä mietitään kasvun, oppimisen ja koulunkäynnin ongelmia ennaltaehkäisevää toimintaa.

2. Asiantuntijaryhmässä käsitellään yksittäisen oppilaan asioita. Konsultaatio yksittäisten toimijoiden kanssa (kuraattori, psykologi, terveydenhoitaja). Vaatii aina oppilaan/huoltajan suostumuksen (lomake, jonka asian vireille pannut säilyttää koko lukuvuoden ajan itsellään). Kirjataan oppilashuoltokertomukseen ja asiakasrekisteriin. Huoltajan osallisuus asian käsittelyssä hyvin tärkeä.

3. Kolmiportaiseen tukeen liittyvät opetusjärjestelyt (pedagogiset asiakirjat) eivät ole oppilashuoltoryhmän toimintaa eivätkä ne vaadi huoltajan/oppilaan lupaa. Asia ilmoitetaan kuitenkin huoltajalle, ja hän voi olla mukana kokouksessa (lomake).