Koulupsykologi

Koulupsykologi on oman alansa laillistettu ammattihenkilö, joka toimii kouluilla yhteistyössä oppilaiden, koulun henkilökunnan ja vanhempien kanssa. Koulupsykologi pyrkii tukemaan lasten ja nuorten koulunkäyntiä, oppimista ja hyvinvointia sekä antamaan asiantuntija-apua koulun muulle henkilökunnalle sekä vanhemmille.

Koulupsykologi auttaa oppilaita ja heidän perheitään pääasiassa kouluun liittyvissä ongelmatilanteissa sekä ohjaa tarvittaessa eteenpäin. Toimenkuvaan kuuluvat mm. psykologisten tutkimusten ja arviointien tekeminen liittyen erilaisiin oppimisen, tunne-elämän tai käyttäytymisen pulmiin sekä tukikeskustelut oppilaiden ja opiskelijoiden kanssa.

Koulupsykologiin voivat ottaa yhteyttä opettajat, vanhemmat tai oppilas itse puhelimitse tai Wilman kautta. Koulupsykologi on vaitiolovelvollinen, joten keskustelut ovat luottamuksellisia.