Koulukuraattori

Koulukuraattori on koulun sosiaalialan ammattilainen, joka auttaa ja tukee työssään oppilaan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia. Kuraattori tekee yhteistyötä oppilaan ja hänen perheensä, opettajien, koulun henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa. Koulukuraattori on työssään vaitiolovelvollinen, joten keskustelut ovat luottamuksellisia.

Tule juttusille, kun haluat puhua asioista luotettavalle aikuiselle. Koulukuraattorille juteltava asia voi olla mikä tahansa mieltä askarruttava juttu: koulussa on vaikeaa, kavereitten kanssa on hankaluuksia, asiat ovat kotona sekaisin tai tunnet olevasi koulussa yksin.

Vanhempana voit ottaa kuraattoriin yhteyttä, jos sinulla on huoli lapsesi asioista esimerkiksi koulussa, vapaa-ajalla, kaverisuhteissa tai kotona on pulmallisia tilanteita. Kun otat yhteyttä, lähdemme yhdessä miettimään asiaa ja etsimään keinoja tilanteeseen. Myös koulun ulkopuolisten palvelujen tarpeellisuutta voimme tarvittaessa pohtia yhdessä.

Tule juttusille, nyppää hihasta, soita tai laita sähköpostia pienissä tai isommissa asioissa!

Koulukuraattori on tavattavissa Kankaan koululla tiistaisin klo 9-15 sekä tarvittaessa erikseen sovittuna aikana.

Kankaan koulun kuraattorina toimii Tiina Alanen. Kuraattoriin voit ottaa yhteyttä puhelimitse 050 5215 831 tai sähköpostilla: tiina.alanen@kurikka.fi

Yhteistyöterveisin

koulukuraattori Tiina Alanen