Oppilaan tukena

Kun oppiminen tai kaveriasiat eivät suju, koululla on tarjolla tukea. Myös huoltajat voivat ottaa yhteyttä opettajiin, kun tuntuu, että lapsi tarvitsee apua. Opettajien lisäksi yhteyttä voi ottaa terveydenhoitajaan, koulukuraattoriin ja koulupsykologiin.

Koulukiusaamiseen puuttuminen

Kiusaamisasiaa käsitellään koulussamme säännöllisesti. Oppilailta kysytään kirjallisesti koulukiusaamisesta säännöllisin väliajoin. Kysely liittyy oppilaiden itsearviointeihin, ja asiaa käsitellään myös kehityskeskusteluissa.

Jos oppilasta kiusataan, ja asia tulee kotona tietoon, on vanhempien syytä ottaa opettajaan yhteyttä harkintansa mukaan. Myös oppilaiden tulee kertoa kiusaamisesta, jos sellaista huomaavat.

Koulussamme puututaan kiusaamiseen välittömästi. Kiusaamisen toteamisen jälkeen opettaja puhuttelee molemmat/kaikki osapuolet ja kirjaa keskeiset asiat, sopii mahdollisesta jatkoseurannasta sekä ilmoittaa tarvittaessa asiasta koteihin.

Koulussamme toteutetaan KiVa-koulu-ohjelmaa. Tavoitteena on kiusaamisen ennaltaehkäiseminen ja kiusaamisen vähentäminen.

Mahdollisia kiusaamistapauksia selvittää kaksi KiVa-tiimiä. Jos kiusaaminen jatkuu, asiasta keskustellaan opettajan, molempien osapuolten ja heidän vanhempiensa kanssa. Tämän jälkeen asia viedään oppilashuoltoryhmään (OHR), jos kiusaaminen yhä jatkuu.

Kaikki kiusaamista koskevat asiat kirjataan.