Poissaolot

Oppilaan tulee osallistua perusopetukseen, ellei hänelle ole erityisestä syystä tilapäisesti myönnetty siitä vapautusta. Jos oppilas sairastuu, huoltaja on velvollinen ilmoittamaan siitä aamupäivän aikana tekstiviestillä numeroon 045 2756 599 tai soittamalla numeroon 4513 631. Huoltajat kuittaavat poissaolot Wilmaan.

Jos oppilas on taksikyydityksessä, huoltajan on ilmoitettava poissaolosta taksille. Jos oppilaalla on erityisruokavalio, poissaolosta on ilmoitettava keskuskeittiölle.

Jos poissaolosta tiedetään ennalta, pyydetään lupa omalta opettajalta (max kolme koulupäivää) tai rehtorilta (yli kolmen koulupäivän lomat). Loma-anomuslomakkeita saa koululta ja koulun kotisivuilta (lomakkeet).

Poissaolopäivien tehtävät oppilas tai huoltaja kysyy opettajalta tai koulukavereilta. Anotun loman ajalle oppilas saa opettajalta tehtävät muutamaa päivää ennen lomaa. Oppilas esittää opettajalle tehtävänsä oma-aloitteisesti heti kouluun palattuaan.